Feminizm Ne Demek? Feminizm Çeşitleri Nelerdir?

Feminizm ne demek? Feminizm, cinsiyetçi baskılanma ve cinsiyetçiliğe karşı bir duruş ya da hareket olarak tanımlanabilir. Bu hareket yalnızca kadın cinsiyeti ile alakalı değildir. Genel anlamda cinsiyetlerin eşitliği temeline dayanır. Bu durumun kadın ağırlıklı anlaşılmasının sebebi ise toplumdaki ataerkilliğin fazla oluşu ve genel anlamda kadınların baskılanmış olmasından kaynaklanır ancak bu duruş aynı zamanda pek çok farklı konuda da bir eşitlik hareketidir. Feminizm nedir, çeşitleri nelerdir detaylıca açıklayalım.

Feminizm Ne Demek?

feminizm ne demek

Feminizm genel anlamda cinsiyet eşitliğini ve hakların eşitliğini savunan harekete verilen isimdir. Yalnızca kadınlar için değil çocuklar ve erkekler için de bu hareket işlev görmektedir. Günümüzde feminizm dendiğinde yalnızca kadınların haklarının savunulduğu ya da kadınların özellikle üstün görüldüğü bir akım akıllara gelmektedir.

Bunun nedeni ise feminizm hareketinin farklı çeşitleri olmasıdır ve bu farklı çeşitlerin hareketleri ile durumlara karşı gösterdikleri tepkilerin farklılığı kadınların yüceltilmesi anlayışının feminizm olarak anılmasına neden olmuştur. Aslında feminizm kadını üstün görme ve yüceltme üzerine değil, kadın ve erkeği eşit görerek aynı haklara sahip olduğunu belirtme üzerine kurulu bir harekettir. Bu anlayış aynı zamanda erkek haklarını ve çocuk haklarını da koruyan bir harekettir.

Feminizmin üzerinde durduğu ana konular kadın sağlığı, taciz ve tecavüzün engellenmesi, kadın haklarının hor görülmesi, insan haklarının hor görülmesi, çocuk istismarı, eşitsizliğin neden olduğu yozlaşma ve benzeridir. Bunların çoğunun temelinde kadın ve erkek arası eşitsizlik yatmaktadır ve bu cinsiyet eşitsizliği de gerek zihinsel gerek fiziksel pek çok süreci değiştirmektedir. Eşitliğin daha olumlu görüldüğü bölgelerde feminizm hareketi daha uysal şekilde işler ve hakların savunulması üzerinedir.

Feminizm Çeşitleri Nelerdir?

feminizm ne demek

Feminizm ne demek açıkladıktan sonra feminizm çeşitleri hakkında bilgiler paylaşalım. Feminizm, savunulan düşüncelerin ortaya koyulma biçimlerine göre farklı şekillerde çeşitlere ayrılır. Bu çeşitleri şunlardır:

1. Liberal Feminizm

Özellikle toplumsal ve kültürel konulara eğilen bu feminizm çeşidi; eğitim ve iş olanakları gibi konulardaki eşitliğin savunulmasına ağırlık verir. Günümüzde en çok temsilcisi olan feminizm çeşidi de budur. Radikal feministlerden farklı olarak var olan sistemlerin yıkılıp yeniden oluşturulmasını değil mevcut sistemin düzenlenmesini amaçlarlar. Bu sebeple liberal feminizm, ılımlı feminizm olarak da adlandırılır.

2. Sosyalist Feminizm

Ataerkillik ve kapitalizme karşı bir eleştiri olarak sosyalist feminizm mevcuttur ve bu feminizm çeşidinin genel fikri de iş imkanları ve çalışma olanaklarına yöneliktir. Kadınların ev içi köleliğinin ve ev işlerine olan düşkünlüğünün azalması savunulur ve istenilen, ev içindeki iş yükünün daha az kadının üzerinde dönmesidir. Erkeklerin de ev içi işlerde rol alması ve kadının da iş hayatında rol alabilmesi temel görüştür.

3. Radikal Feminizm

Radikal feminizm ne demek? Bu akımın asıl kaynağı ataerkilliğe dayanır ve kadınların sömürülüp eşitsizliğe maruz kalmasının da asıl sebebinin erkekler olduğu görüşü ön plandadır. Radikal feministler; erkeklerin kadınları ikinci planda bırakmak için baskıladığını, erkeklerin kendilerini kadınlardan yüksek gördüğünü, güzellik ve benzeri pek çok konuda kadınların erkekler tarafından baskılandığını düşünür. Bu nedenlerden dolayı da erkekler kendilerini üstün görmektedir ve kadınlar sömürülmektedir. Radikal feministler genellikle radikal ve sert tepkiler ile bu görüşleri değiştirip eşitliği sağlama hareketi içindedirler.

Feminizmin ‘erkek düşmanlığı’ ve benzeri şekillerde adlandırılmasının temel sebebi aslında radikal feminist hareketleridir çünkü radikal feminizm genellikle ‘erkeklerin baskılanması’ ve benzeri fikirler ile erkekleri arka plana düşürmek görünümüne sahiptir. Bu sert ve radikal hareketlerinden dolayı radikal feministler hem yanlış anlaşılır hem de feminizmin yanlış anlaşılmasına neden olur.

4. Irksal Feminizm

Çeşitli kaynaklarda ‘siyah feminizm’ adıyla da görülebilen bu akım, diğer tüm feminist akımlarının orta sınıf ve beyaz kadınların özgürlüğünü temele aldığı görüşündedir. Bu akımların da hiçbiri haksızlığa uğrayan ve eşitsizlik içinde yaşayan siyah kadınlar için bir anlam ifade etmemektedir. Siyah kadınlar hem ırk hem de cinsiyet yönünden dezavantaja sahip olarak nitelendirilir ve siyah feminizm bu nedenden dolayı hem ırkçılığın hem de cinsiyetçiliğin birleştirilip ortaya koyulduğu bir akım olarak göze çarpar.

5. Post Modern Feminizm

Post modern feminizm ne demek? Bu akım, bütün kadınların paylaştığı tek bir kadınlık deneyimi olmadığını savunan bir akımdır. Bu akıma göre tek bir eşitsizlik deneyimi yoktur ve bu deneyimler tek bir kadınlık deneyimi olmadığını söyler. Bu akıma göre bir iş kadının yaşadığı eşitsizlik farklıdır, köyde yaşayıp çocuk büyüten bir kadının yaşadığı kadınlık ve eşitsizlik deneyimi farklıdır. Hatta daha da ileri gidersek köyde aynı mahallede yaşayan iki kadının dahi yaşadığı kadınlık deneyimi ve eşitsizlik aynı değildir. Farklı yaşam şartları, aile ve kültür deneyimleri yaşanan eşitsizliği ve kadınlık deneyimini değiştirebilir.

Toplumsal Cinsiyet ve Feminizm

feminizm ne demek

Toplumsal cinsiyet kalıpları genel anlamda ataerkilliğe dayanır ve bu sebeple de kadınların erkeklerden daha güçsüz, zayıf ve düşük görülmesine neden olur. Farklı kültürlerde kadınların eğitim, iş olanakları gibi imkanlardan yararlanamamasının baş nedeni de budur. Erkekler çalışıp yönetimde etkin olabilir, eğitim alabilir ve farklı haklardan yararlanabilir ancak kadınlar bu imkan ve haklardan yararlanamaz. Bunun en başlıca sebebi de erkeklerin ataerkilliğe dayanan kalıplardan dolayı bu kültürlerde daha baskın şekilde işlev görmesindendir.

Feminist Ne Demek?

Feminist nedir? Feminist, herhangi bir feminizm akımının savunucusuna verilen isimdir. Feministler genellikle kadınlar olarak görülse de erkekler de feminist olabilir çünkü hak eşitliğinin, cinsiyet eşitliğinin ve toplumsal eşitliğin savunucuları yalnızca kadınlar olmak zorunda değildir. Hakların cinsiyeti yoktur, eşitlik her iki cinsiyet için de uygun şekilde sağlanmalıdır. Bu görüşü savunan trans bireyler, erkekler, kadınlar olabilir. Feministler yalnızca kadınlar olmak zorunda değildir.

Kaynak: 1.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir