Feodalite Nedir? Feodalitenin Özellikleri Nelerdir?

Avrupa tarihi söz konusu olduğunda öne çıkan kavramlardan biri de feodalitedir. Peki, feodalite nedir? Feodalitenin özellikleri nelerdir? Konu hakkında tüm detayları aktaralım.

Feodalite Nedir?

Orta Çağ Avrupa’sında, toprakları ve bu toprakların üzerinde yaşayan insanları kendi malı gibi görüp, söz sahibi olan kişilerin oluşturmuş olduğu sistemdir. Batı Roma İmparatorluğu’nun yıkılmasının ardından, yerine birçok krallık kurulmuştur. Bu krallıklar arasında yaşanan anlaşmazlıklar ise o dönem Avrupa’sında feodalitenin doğmasını tetiklemiştir.

Feodalitenin Özellikleri Nelerdir?

feodalite nedir

Feodalite nedir açıkladıktan sonra bu sistemin özellikleri hakkında bilgiler sunalım. Bunlar:

  • Avrupa’da Kavimler Göçü’nün meydana getirmiş olduğu karışıklık henüz devam ederken halk ve büyük toprak sahipleri, kendilerini güvende hissetmediğinden, güçlü kişilerin koruması altına girdiler.
  • Bu dönemde halkı himaye edenlere süzeren deniliyordu. Himaye altına giren kimselere de vassal ismi verilmiştir. Bu şekilde senyörler ve vassallar arasında bir hiyerarşi doğmuştur.
  • Senyörler, vassala kira ödeme karşılığında toprağın işleme hakkını vermiştir. Sonuç olarak feodalite yani derebeylik sistemi oluşmuştur.
  • Özellikleri bakımından feodalite nedir açıklamaya devam ediyoruz. Derebeylik düzeninin en önemli özelliklerinden biri, senyörün içinde yaşadığı kalelerdir. Bu kalelerin tamamı askeri birlikler tarafından korunuyordu.
  • Feodalite sistemi bütün Orta Çağ süresince devam etmiştir. 15’nci yy’da barutun ateşli silahlarda kullanılması ile beraber bu sistem hızlıca yok olmaya başlamıştır.
  • Feodalite sisteminin bir başka önemli özelliği ise tarıma dayalı ekonomiyi güçlendirmesidir. Toprağa dayalı zenginlik anlayışı meydana gelmiş, buna bağlı olarak da toplumsal sınıflaşma ortaya çıkmıştır.
  • Sosyal sınıflar rahipler, asiller, burjuvalar ve köylüler şeklindedir.

Mısır’da Kurulan Türk İslam Devletleri Hakkında Bilgiler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir