Haçlı Seferlerinin Nedenleri, Sonuçları Nelerdir?

Haçlı Seferleri hangi padişah zamanında oldu? Haçlı Seferleri ne zaman başladı? Haçlı Seferlerinin nedenleri ve sonuçları hakkında tüm bilgileri bu sayfada bulabilirsiniz. Haçlı Seferleri hangi yüzyıllar arasında yapılmıştır ve etkileri nelerdir açıklayalım.

Haçlı Seferlerinin Nedenleri ve Sonuçları

Avrupa’daki Hristiyanların kutsal yerleri ve özellikle de Kudüs’ü Müslümanlardan almak istemeleri üzerine 11. ve 13. yüzyıllar arasında Türk İslam devletlerine yaptıkları saldırılar, Haçlı Seferleri olarak bilinir. Haçlı Seferleri kısaca siyasi amaç güden askeri operasyonlardır diyebiliriz. Ayrıca bu seferler, Orta Çağ’ın en büyük askeri ve siyasi olayları olarak bilinir.

Haçlı Seferleri hangi padişah zamanında oldu? Haçlı Seferleri ne zaman başladı? Haçlı Seferlerinin nedenleri ve sonuçları

Haçlı Seferlerinin Nedenleri

Haçlı seferlerinin sonuçları göz önünde bulundurulduğu zaman, sebepleri de dört ana kategoride değerlendirilir. Bunlar:

 • Siyasi: Türklerin Anadolu’da ilerlemesi üzerine Bizans’ın Avrupa’dan yardım istemiş olması, derebeylerin güçlerini artırmak istemeleri.
 • Dini: Hristiyanların Kudüs’ü almak istemeleri, Kluni tarikatının Müslümanlarla savaşılması gerektiği yönündeki propagandalarını sürdürmesi, Katolik kilisesinin Ortodoks kilisesini hakimiyeti altına almak istemesi.
 • Ekonomik: Doğudan gelen ticaret yollarının Türklerin denetiminde olması, Avrupalıların Doğu’nun zenginliklerini ele geçirme istekleri, bazı soylu ve derebeylerin de yeni toprak kazanma arzusu.
 • Sosyal: Şövalyelerin macera arzuları, bazı şahısların bu seferlere katılarak dük, kont gibi unvanlar alıp, sınıf atlamak istemeleri.

1. Haçlı Seferi (1096-1099)

 • İznik, Haçlıların eline geçti. Haçlılar Kudüs’ü ele geçirdi ve burada bir Latin Krallığı kurdular.
 • Antalya, Şam ve Urfa’da kontluklar kuruldu ve derebeylik sistemi Orta Doğu’ya yayılmış oldu.
 • Birinci Haçlı Seferi, amacına ulaşan tek haçlı seferidir.

2. Haçlı Seferi (1147-1149)

 • Musul’un Atabeyi Nurettin Mahmut Zengi’nin Urfa’yı haçlılardan kurtarmak istemesi üzerine bu sefer başladı.
 • Sefere Avrupa devletlerinin kralları da dahil oldu.
 • Başarıya ulaşılamadı.

Haçlı Seferleri hangi padişah zamanında oldu? Haçlı Seferleri ne zaman başladı? Haçlı Seferlerinin nedenleri ve sonuçları

3. Haçlı Seferi (1189-1192)

 • Selahattin Eyyubi’nin, Hıttın Savaşı’nı kazanması sonucu Kudüs geri alınmıştır. Bunun üzerine yeni bir haçlı seferi düzenlenmiştir.
 • Başarıya ulaşılamadı.

4. Haçlı Seferi (1202-1204)

 • Kudüs’ü almak için yola çıkan haçlı ordusu, Bizans’ta ortaya çıkan karışıklıklardan yararlandılar ve 1204 senesinde İstanbul’a gelip, şehri yağmaladılar.
 • İstanbul’da Latin İmparatorluğu kuruldu.
 • Bizans hanedanı ise Trabzon ve İznik’te varlığını sürdürdü.

Haçlı Seferlerinin Sonuçları

Haçlı seferlerinin nedenleri hakkında bilgi verdikten sonra, sonuçlarından söz edelim. Bunlar:

Siyasi

 • Türklerin Batı’ya ilerleyişi bir süre durdu. Fetih hareketleri yavaşladı, fakat Türklerin İslam dünyasındaki itibarı artış gösterdi.
 • Seferler sırasında pek çok derebeyi ve soylunun ölmesi, Avrupa’da feodalitenin zayıflamasına ve merkezi krallıkların güç kazanmasına neden oldu.
 • Bizans, Batı Anadolu’daki toprakları ele geçirdi.
 • Haçlılarla yapılan mücadelelerin bir başka etkisi ise İslam alemini, Moğol saldırıları karşısında güçsüz bırakması oldu.

haçlılar

Ekonomik ve Sosyal

 • Doğu ve Batı arasında ticaret ilişkileri gelişme gösterdi.
 • Cenova, Venedik, Marsilya gibi Akdeniz limanları önem kazanmaya başladı.
 • Avrupa’da ticaret ile uğraşan burjuva sınıfı oluşmaya başladı.
 • Avrupalıların seferler için bankerlerden borç para almaları sonucu bankacılık sistemi ortaya çıktı.
 • Avrupa’nın hayat standardı yükseldi.
 • Anadolu, Suriye gibi bölgeler tahrip oldu, buralarda ticari yaşam durgunlaştı ve tarımsal üretimde azalmalar görüldü.

Dini

 • Papa ve kiliseye duyulan güven sarsılmış oldu.
 • Kudüs Müslümanlarda kaldı.
 • Katolik ve Ortodoks kiliseleri arasındaki ayrılıklar artış gösterdi.
 • Hristiyanlar ile Müslümanlar, birbirlerini yakından tanıdılar, hoşgörü ve güven ortamı oluştu.
 • Skolastik düşünce önemini yitirmeye başladı.

Bilim ve Kültür

 • Avrupalılar, Müslümanlardan pusula, barut matbaa ve kağıdı öğrendiler.
 • İslam kültürünü yakından tanımış olan Avrupalılar, İslam dünyasına ait eserleri Latinceye çeviri yaptılar. Bunun neticesinde, Avrupa’da bilim hayatının canlanması hızlanmış oldu.

Türk İslam Devletlerinde Sanat ve Mimari

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir